mgr Wioleta Pawlik
tel. 884 003 997
w.pawlik@archiwum.info.pl

Firma Wioleta Pawlik „Usługi archiwistyczne” oferuje:

1. Archiwizację dokumentów

2. Obsługa serwisowa archiwum Klienta

Utrzymywanie etatowego archiwisty niesie za sobą poważne koszty, dlatego proponujemy usługi doświadczonego specjalisty, który przejmie od Twojej firmy wszystkie obowiązki związane z przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, porządkowaniem oraz zapewnieniem dostępu do zasobów archiwalnych w Państwa archiwum zakładowym.
Oferujemy elastyczne warunki współpracy - możliwość podpisania krótko i długoterminowej umowy współpracy dostosowanej do realnych potrzeb oraz indywidualnych preferencji każdego klienta.

3. Przygotowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych

Cały proces zarządzania dokumentacją również kwestie dotyczące jej obiegu jak i archiwizacji w Instytucji Państwowej równocześnie w Podmiocie prywatnym - powinny być uregulowane przez przepisy wewnętrzne.

Są one konieczne do zapewnienia właściwego funkcjonowania obiegu dokumentacji oraz prawidłowego zabezpieczania akt pod kątem właściwej kwalifikacji archiwalnej jak również ewidencji.

Na pełen zestaw normatywów składają się następujące dokumenty:

Każda firma czy to instytucja państwowa generuje codziennie ogromną ilość dokumentacji, w ciągu kolejnych miesięcy dokumenty zalegają na magazynowych półkach, w szafach i segregatorach, a Pracownicy powoli tracą nad nimi kontrolę.
Brak profesjonalnego systemu archiwizacji i przechowywania dokumentów spowalnia i dezorganizuję prace oraz cyklicznie zmniejsza powierzchnie użytkową biur i magazynów.
Dlatego też najlepiej zlecić ich wykonanie profesjonaliście

4. Doradztwo przy organizacji archiwów zakładowych i składnic akt

5. Pośrednictwo w kontaktach z Archiwum Narodowym - Archiwum Państwowym i innymi organami nadzorującymi.

Projektowanie stron internetowych Projektowanie stron www Design STUDIO